Malta Ticari Vize

Malta Ticari Vize

Her yıl ülkemizden Malta’ya birçok ziyaret gerçekleşiyor. Bu ziyaretlerin çeşitli amaçları var. Turistik amaçlar en çok öne çıkan konudur. Fakat bunun yanında ve çalışma, ticari ziyaret gibi amaçlarla da Malta vizesi alınabilmektedir. Ticari amaçlarda yapılacak olan ziyaretler için ticari vize alınması zorunludur. Bu vize, diğer vizelerden daha farklı prosedürleri içermektedir. Ticari vize almak isteyenlerin, bu prosedürleri bilmesi süreci hızlandıracaktır.

Malta Ticari Vize İşlemleri

Ülkemiz ve Malta arasındaki ticari bağlantılar için ticari vize alınması zorunludur. Bu vizeyi almak isteyen kimselerin, ticaretin konusunu açıkça belirtmesi istenmektedir. İşlemlere başlanırken, vize konusunu oluşturan bir niyet mektubunun yazılması şarttır. Bu mektubun İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Mektupta kişi Malta’da gerçekleştirmeyi düşündüğü işin konusunu detaylıca anlatmalıdır.

Ticari vizeye konu olan işler, Malta’da bir şirket açılması olabilir. Veya vize bu ülkeyle yapılacak ithalat, ihracat işlemlerini kapsayabilir. Türkiye’deki bir şirketin şubesi Malta’da açılabilir. Veya tamamen yeni bir şirket kurulması da söz konusudur. Tüm bunlarda ülke tarafından belirlenen yasalara uyulması zorunludur.

Ülke tarafından belirlenen alanlara yatırım yapılabilir. Ve gösterilen bölgelerde yeni işletmeler kurulabilir. Bunlar için vize işlemlerine başlanırken öncelikle niyet mektubunun yazılması esastır. Ardından vize işlemlerine başlanırken, kişiye ait belge ve evrakların hazırlanması gerekecektir.
Malta ticari vize işlemleri, Malta konsolosluğu tarafından yürütülmektedir. Bu işlemler, hassas bir sürece bağlıdır.

Vizenin kabul edilmesi, vize dosyasının kusursuz hazırlanmasını gerektirir. Konsolosluktan elde edilecek olan bir vize başvuru formunun doldurulması şarttır. Bununla birlikte konsolosluktan randevu alınması, parmak izi işlemlerinin yapılması için gerekmektedir.

Malta Ticari Vizesi Nasıl Alınır?

Malta ticari vizesinin alınabilmesi için öncelikle kişinin ticaret konusu olan işi gerçekleştirebileceğini konsolosluğa kanıtlaması istenmektedir. Yani yeterli maddi birikime sahip olunduğu, söz konusu işi yapmaya ehil bir şahıs olunduğu, önemli bilgilerdir. Ayrıca kişinin daha o güne kadar legal bir yaşam sürdüğünün ispatı istenmektedir. Adli sicil kaydı karmaşık olan kimselerin ticari vize başvuruları reddedilebilir. Ancak buna rağmen kişilerin yasalar gereği itiraz hakları bulunmaktadır. Eğer Malta’da Türkiye’de zaten var olan bir şirketin şubesinin açılması planlanıyorsa, buna ilişkin faaliyet raporları önem taşıyacaktır. Bu süreçte hazırlanacak belgeler, şirketlerin faaliyet konularına göre değişkenlik göstermektedir.

Ticari vizeler yalnızca Malta’da şirket açılması için verilmez. Çeşitli nedenlerle yapılan iş gezileri de ticari vize kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumda yine bazı evrakların hazırlanması istenecektir. Bağlı bulunan şirketin antetli kağıdı üzerine yazılan ve şirket tarafından kaşelenmiş bir dilekçe, bu tür vizede mutlaka hazırlanmalıdır. Bu dilekçede ziyaretin amacının açıklanması beklenmektedir. Malta’ya ne için gidildiği, kaç gün veya ne kadar zaman ülkede kalınacağı, bu zaman zarfında neler yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

Ticari vizeyi alabilmek için bu bahsedilen unsurlar önem taşımaktadır. Evrakların ve vize dosyasının hazırlanması sonrasında, vize süreci başlatılmış sayılacaktır.

Malta Ticari Vize Gerekli Evraklar?

Malta ticari vizesi başvuru sürecinde hazırlanması gereken birçok evrak bulunmaktadır. Bunların başında pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf ve Malta vize başvuru formu bulunmaktadır. Pasaportun en az üç ay geçerliliği olmalıdır. Eski, aşınmış ve süresi, dolmuş pasaportlar ile başvuru yapılamaz. 10 yıldan daha eski olan pasaportlar geçerli değildir.

Vize başvuru formunun eksiksiz doldurulması, hata içermemesi gerekmektedir. Bu form mutlaka İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalıdır. Formda yer alan 37 numaralı kısmın doldurulması ticari vize için önem taşımaktadır. Ayrıca formun imzalanması ve imzaların pasaporttaki imzalar ile örtüşmesi önemli bir kriterdir.

Bu temel belgelerin dışında ticari vize için başka belgeler de talep edilmektedir. Bunların en önemlisi, Malta ticari vize talep dilekçesidir. Bu dilekçe şirket tarafından hazırlanır. Şirketin kaşesini içermesi önemlidir. Yapılan bir iş seyahati söz konusu ise, Malta dışında gidilecek ülkelerin de bu dilekçede beyan edilmesi zorunludur. Seyahatin bir özetinin anlatılması, dilekçenin konusunu oluşturmaktadır. Eğer Malta ticari vizesi bir davet üzerine isteniyor ise, davet eden şirketin bilgileri belgeler arasında bulunmalıdır. Şirket tarafından yazılan Malta ticari vize davetiyesi belgesi, vizenin alınmasını kolaylaştıracaktır.

Bu belgeler dışında şirketin faaliyet belgeleri, vergi levhası fotokopisi istenen belgelerdir. Ayrıca şirket imza sirküleri, vizeyi alan şahsın SGK veya Bağkur hizmet dökümleri gerekmektedir. Şirketin veya şahsın son 3 aylık gelir ve hesap dökümleri ve varsa kira geliri gibi gelirler beyan edilmelidir.

Malta ticari vize için istenen bir başka detay da, seyahat sağlık sigortasıdır. Bu sigortanın kapsamının geniş olması tercih nedenidir.

Malta Ticari Vize Ücretleri

Malta ticari vizesi alınırken, vize ücretinin ödenmesi de zorunludur. Bu ücret Euro üzerinden ödenmektedir. Bu ücret 60 Euro olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 40 Euro da Malta Konsolosluğuna hizmet ücreti olarak ödenmesi gereken bedeldir. İstanbul Malta konsolosluğunda bu ücret 30 Euro olarak alınmaktadır. Ücretin ödenmesi ve evrakların tesliminden sonra vize süreci başlatılacaktır. En geç 2 veya 3 haftada vize sonucu belli olmaktadır.