Malta Öğrenci Eğitim Vizesi

Malta Öğrenci Eğitim Vizesi

Eğitim görmekte olan öğrencilerin Malta’da eğitimlerine devam etmeleri için Malta öğrenci eğitim vizesi almaları gerekiyor. Malta öğrenci eğitim vizesi için birtakım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor.

Malta konsolosluğu bu prosedürlere azami dikkat ederek en ufak bir eksikliğin olmasını istemiyor. Bu nedenle öğrenci vizesi almak isteyen öğrencilerin bu prosedürler için gerekli olan şartları tam olarak öğrenerek eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri gerekiyor. Evrakların eksik olması ya da istenilen şekilde teslim edilmemesi durumunda vize işlemleri için yapılan başvurular reddediliyor.

Malta konsolosluğunun internet sitesinde Malta öğrenci eğitim vizesi için gerekli olan evraklar liste olarak sunuluyor. Konsolosluk ile yapılacak olan görüşmeler ile internet sitesinde belirtilen listenin haricinde temin edilmesi istenen başka evrak olup olmadığı sorulabiliyor.

Malta Öğrenci Eğitim Vize İşlemleri

Malta öğrenci eğitim vizesi almak için öğrenim gören öğrencilerin okudukları bölüm ile ilgili resmi bir belge ibraz etme zorunluluğu söz konusu. Aynı zamanda başvuru sahiplerinin okudukları bölümlerin Malta’daki eğitim kurumlarında da bulunması gerekiyor. Malta öğrenci eğitim vizesi başvurusu yaparken dikkat edilecek en önemli konu vize talep dilekçesinde eğitim öğretim nedeni ile vize talebinde bulunulduğunun özellikle belirtilmesi gerekiyor.

Tüm vize talep işlemlerinde vize talebinin amaçlarının belirtilmesi konsolosluk tarafından özellikle istenilen bir durum olarak dikkat çekiyor. Vize talep işlemlerinde bulunmadan önce eksik ve yanlış bir şey yapmamak için danışmanlık hizmeti de alınabiliyor.

Malta Öğrenci Eğitim Vizesi Nasıl Alınır?

Malta öğrenci eğitim vizesi alabilmek için Malta Konsolosluğunun randevu durumlarına dikkat edilmelidir. Çünkü tüm konsolosluklarda olduğu gibi Malta konsolosluğunda da vize başvuru işlemleri randevu sistemi ile yerine getiriliyor. Bu nedenle Malta öğrenci eğitim vizesi alabilmek için öncelikle Malta konsolosluğunun uygun zamanlarının ne zaman olacağı konusunda araştırma yapmak gerekiyor.

Çok yoğun bir döneme denk gelinmesi durumunda vize talep işlemleri uzun bir süre sonunda sonuçlanıyor. Bu nedenle zaman açısından gerekli araştırmaların yapılması vize talep başvurusunun sonuçlanması için oldukça önemli bir adımdır. Tüm bunların yanı sıra istenilen evrakların da tam ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi ve tedarik edilmesi gerekiyor.

Malta Öğrenci Eğitim Vizesi Gerekli Evraklar

Malta öğrenci eğitim vizesi için en önemli evrak başvuru sahibinin eğ*itim öğretim aldığını gösterir evrağın ibraz edilmesidir. Bu nedenle eğitim almış oldukları eğitim birimlerinden öğrenci olduklarına dair belge almaları gerekiyor. Belgenin üzerinde hangi bölümde eğitim öğretim gördüklerinin de mutlaka yazılması gerekiyor.

Malta öğrenci eğitim vizesi için pasaport gerekli evrakların başında geliyor. Pasaportta dikkat edilmesi gereken en önemli konu pasaport içinde bulunan fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda pasaport içinde en az iki adet boş sayfanın bulunması gerekiyor. Boş sayfalara Malta öğrenci eğitim vizesi kaşesi basılacağından bu şart da diğerleri gibi oldukça önemli. Ayrıca pasaportun 10 yıl ve daha fazla süreden eski olmaması gerekiyor. Bu nedenle pasaportun kaç yıllık olduğunun kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda pasaportun seyahat işlemi yapıldıktan sonra en az 3 ay kadar kullanıma açık olmasına da dikkat edilmelidir.

Malta öğrenci eğitim vizesi için gerekli olan bir başka önemli evrak da vize başvuru formudur. Vize başvuru formunda başvuru sahibi ile ilgili tüm kişisel, eğitim, ekonomik, eğitim ve öğretim ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerin tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bir başka temin edilmesi gereken evrak da vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde yazılı olan ikamet adreslerinin tam ve eksiksiz bir şekilde yazılması gerekiyor. Özellikle buna oldukça dikkat edilmeli. Aynı zamanda kimlik belgesinin önlü arkalı bir örneği de hazırlanacak evraklar içerisinde yer alması gerekiyor.

Malta öğrenci eğitim vizesi için iki adet biometrik fotoğraf da gerekiyor. Bu fotoğraflarda özellikle başvuru sahibinin simasının belirgin olmasına dikkat edilmelidir. Malta öğrenci eğitim vizesi için vize ücretinin ödendiğini gösteren belge de başvuru belgeleri içerisinde sunulması gereken belgelerden birisidir. Tüm bu belgelerin eksiksiz bir şekilde temin edilmesi ile birlikte başvuru işlemleri için büyük bir adım atılarak konsolosluktan gelecek bilgilendirme için bekleniyor.

Malta Öğrenci Dil Kursu Vizesi

Malta konsolosluğundan talepte bulunulacak vize türlerinden birisi de Malta öğrenci dil kursu vizesidir. Bu vize için de diğer tüm evrakların temin edilmesi gerekiyor. Genel anlamda istenen evrakların haricinde öğrencilerin dil eğitimi alacaklarına dair kendi ülkelerinde bulunan eğitim öğretim kurumlarından alacakları belgeler de istenilen belgelerin arasında yer alması gerekiyor.

Dil eğitimi için ne kadar süre Malta’da eğitim alınması gerektiği de eğitim öğretim kurumunun resmi yazısında belirtilmelidir. Bu ibarenin belirtilmemesi vize işlemleri için sorunlar çıkarıyor. Konsolosluklar yoğunluklarından dolayı en küçük bir eksiklikte düzeltme talebi yerine başvuruyu reddediyorlar. Bu nedenle istenilen tüm kriterleri çok tizi bir şekilde takip ederek temin etmek gerekiyor.